AvtaleID Avtalepart A Avtalepart B Beskrivelse
1 Bærum Kommune Flyktningkontoret Bærum Røde Kors Informasjonsutveksling om frivillig-kafé og mulig avtaler om praksisplasser på kaféen for flyktninger.
2 Gamle Drammensvei Omsorgsboliger HLF Bærum A- Tilbyr lokaler til møter B- Kåseri om hørsel
3 Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Rykkinn fritidshus Gjennomføre aktivitet for invandrer barn & ungdom mot tilbud om matkurs fra forskjellige land.
4 Snarøya/ Lysaker menighet Hospice Stabekk, Bærum kommune Middag til 50 stk Samtale m/prest
5 Bærum Kommune Flyktningkontoret Bærumsspillene Å skaffe frivillig til teater. Flyktningene som har bakgrunn eller interesse for teater kommer og hjelper til.
6 Tanum menighet Hospice Stabekk, Bærum kommune Forskjellige foredrag som gjelder livstemaer "Gal presteduo"
7 Bærum Kommune Flyktningkontoret Tanum menighet Individuelle samtaler m/ prest/diakon i bytte mot kveldsretreat for ungdom/unge voksne i bytte mot foredrag om flyktningarbeidet på formiddagstreff og ansatte.
8 Bærum Frivillighetssentral Bekkestua Omsorgsbolig Kulturell matlaging for fremmedsspråkelige (på norskkurs) og eldre på bekkestua omsorgsbolig 1 tirsdag i måneden - på formiddag/Ettermiddagen
9 Bærum Kommunale dagsenter Norsk folkehjelp Asker og bærum DHLR i bytte mot lokaler
10 Bærum Røde Kors Scandic Fornebu Scandic forenbu gir et gratis møterom for 10p inkludert pausemat 1 dag. Bærum røde kors skal gi informasjon til scandic forenbu om aktiviteter og behov for frivillig innsats.
11 Rykkinn fritidshus Pakistan Norwegian Friends Society Rykkinn Fritidshus gir lokale mot PNFS Cricket trening
12 Gjettum & Bærums verk boliger Mariehaven bo- og behandlingssenter Brukere fra bolig kommer til beboere på Mariehaven for felles aktivitet/samvær som bidrar til god mestringsfølelse
13 Mariehaven bo- og behandlingssenter og Mariehavens Venneforening Hospice Stabekk, Bærum kommune Holder foredrag for hverandre
14 Villa Walle Framtiden i våre hender B- Bærekraftig matlaging og events og hjelp i grønnsakshage. Byttes mot A- lokale til møte/events, kjøkken av og til + tips om tilgang til matvarer med kørt holdbarhet
15 Bekkestua Omsorgsbolig HLF Bærum Lån av lokale til HLF Kåseri om hørsel til Omsorgsbolig Hørselstesting til Omsorgsbolig
16 Bærum Kommune Flyktningkontoret Bærum kommunale dagtilbud Bærum kommunale dagtilbud (Haslum eller Emma Hjort) kan ta imot frivillige flyktninger som ønsker å bidra i felles aktiviteter. Feks går tur med en bruker, opptredener, fortelle om sin kultur, mat , etc.
17 Snarøya/ Lysaker menighet Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Lokale mot nattevakter
18 Storebrand ASA Bærum Frivillighetssentral Kunst Omvisning og arrangement for frivillige
19 Bærum Kunstforening Bærum kommune, PLO Demenslandsbyen kontakter BKFD for veiledning vedr. bruk av kunstaktivitet i demenslandsbyen på Dønski.
20 Den eritreiske forening i Bærum Snarøya/ Lysaker menighet 1. Besøk for å avtale lån av lokale(+ befaring) 2. Endelig avtale om 3 møter per år.
21 Snarøya/ Lysaker menighet Den eritreiske forening i Bærum Hjelp under arrangement. Konkrete datoer avtales i god tid.
22 Mariehaven bo- og behandlingssenter Hospice Stabekk, Bærum kommune Hospice tilbyr foredrag + Mariehaven tilbys massør til beboere
23 Pakistan Norwegian Friends Society Bærum Kommune Flyktningkontoret Elia informerer flyktninger om Pakistansk forening om spesiell ift. cricet. Nadim kommer og forteller om klubben til de interesserte.
24 Gamle Fornebu Kultursenter (GFK) Per skredders vei bolig Kunstnere skal bidra til å dekorere/male/lage kunstverk i et felles lokale hos bolig for utviklingshemmede
25 Bærum kommunale dagtilbud Bærum Røde Kors Røde kors låner lokaler ved behov
26 Lions klubb Bærum/Verdande Bærumsspillene Hjelp til servering etc under avvikling av forestillingene. Vi kommer og presenterer teateret og vi tilbyr gratisbilletter.
27 Bærum Frivillighetssentral Rykkinn fritidshus Lage felles måltid med ungdom og elever på norskopplæring - 6 ganger i løpet av 1 år. Etter kl. 17.
28 Gamle Drammensvei Omsorgsbolig Hospice Stabekk, Bærum kommune B. Holder foredrag/servere middag/besøk A. Hyggelige mennesker, besøk
29 Bærum Røde Kors Flyktningskontoret Røde Kors tilbyr en sosial møteplass / Arena koble norske unge med unge flyktninger Flyktningskontoret bidrar med foredrag om flyktningsarbeid og rekruttering av Frivillige flyktninger til ressurssenteret ungdomshuset.
30 Tanum menighet Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Lokale Annonse
31 Norsk folkehjelp Asker og bærum Engineerium Norsk folkehjelp holder DHLR-kurs i bytte mot aktiviteter.
32 Bærum Kunstforening Engineerium BKF kan låne lokaler av Engineerium på Fornebu
33 Lysaker og Snarøya Menighet Bekkestua Omsorgsbolig Konsert med Barnegospel mot kakebaking
34 Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Bærum kommunale dagtilbud A - tilbyr dans/mat/kunst fra forskjellige land mot lån av lokal samarbeidspartnerskap og kontakter
35 HLF Bærum Mariehaven bo- og behandlingssenter og Mariehavens Venneforening Kåseri om hørsel. Hørselteksting.
36 Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Snarøya/ Lysaker menighet B.I. lager/tilbyr mat fra forskjellige land mot lån av selskapslokal 2 ganger
37 Hospice Stabekk, Bærum kommune Bærum Frivillighetssentral A holder foredrag hos B. B stiller med sjåfør for pasienter
38 Villa Walle Bærum Frivillighetssentral Villa Walle har kunstutstilling på frivillighetsentralen
39 HLF Bærum Hospice Stabekk, Bærum kommune Hørseltesting av personalet mot lån av lokale
40 Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Villa Walle B.I. Matlagingskurs mot lån av møtelokal/kjøkken. VW. Kulturell innslag mot møtelokal.
41 Villa Walle Bærum Frivillighetssentral Fellesmåltider på Villa Walle 2 ganger i måneden
42 Bærum kommunale dagtilbud Den eritreiske forening i Bærum - Transportere brukere til steder. Flyttehjelp. Renhold. - Lokaler. Utvikle vennskap.
43 Tanum menighet Norsk folkehjelp Asker og bærum Førstehjelpskurs mot annonse og konsert lokale
44 Bærum Røde Kors Framtiden i våre hender Framtiden i våre hender holder matkurs for frivillige i Bærum Røde Kors, spesielt for Kafé Menigheten. Røde Kors stiller med lokale og kjøkken til "Creative Cooking"-events.
45 Den eritreiske forening i Bærum Rykkinn fritidshus Rykkin fritidshus gir lokale mot dugnadshjelp Konkret tiltak avtales separat (en gang per år)
46 Engineerium Kurdiske Hus, Bærum Engineerium inviterer til aktiviteter i utstillingen
47 Bærum kommunale dagtilbud Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum BK Dagtilbud - Lokale Filipinsk - Transport, renhold, hagearbeid, sjåfør og ledsager
48 Storebrand ASA Bærum Kunstforening Storebrand vil søke å få til et møte med leder for storebrand kunstforening, for å på sikt se hvordan vi kan etablere et felles samarbeid med Bærum kunstforening (Uten kommersielle formål)
49 Snarøya/ Lysaker menighet Norsk folkehjelp Asker og bærum Førstehjelpskurs / konsert på Dikemark
50 Mariehaven bo- og behandlingssenter og Mariehavens Venneforening Tanum menighet Tanum menighet tilbyr Venneforeningen konsert med duo gale prester på søndagskafe mariehaven tilbyr lokaler til stort arrangement.
51 Pakistan Norwegian Friends Society Framtiden i våre hender A og B skal arrangere "creative cooking" event i samarbeid.
52 Hospice Stabekk, Bærum kommune Norsk folkehjelp Asker og bærum Lokaler byttes mot førstehjelp. Lagerplass
53 Tanum menighet Bærum kommunale dagtilbud Avtale om å møtes for å gjøre avtaler om samarbeid.
54 Bærum Røde Kors Pakistan Norwegian Friends Society Cricketopplæring byttes mot skiopplæring. Separate avtaler lages for hver enkelt aktivitet etter nærmere avtale.
55 Hospice Stabekk, Bærum kommune Lions klubb Bærum/Verdande Holde foredrag hos hverandre.
56 Den eritreiske forening i Bærum Bærum Rotary Klubb Eritreisk forening skal holde et foredrag om seg selv for Bærum Rotary Klubb og motsatt.
57 Engineerium Lysaker og Snarøya Menighet Avtale å møtes for å snakke om Engineeriums møtelokale og aktiviteter kan brukes til menighetens aktiviteter og virksomhet
58 Gamle Fornebu Kultursenter (GFK) Bærumsspillene Utrede mulighet for å etablere kulturscene i hangar på Fornebu.
59 Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Mariehaven bo- og behandlingssenter og Mariehavens Venneforening B.I. kommer til Mariehaven og skaper fest med mat og kulturelle innslag. Mariehaven tilbyr møtelokale.
60 Rykkinn fritidshus Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Lokale Turer og aktivitet
61 Pegasus Lyrikk- og Viseklubb Bærum Invandrerråd Lån av telt (6 telt) mot Veiledning/konsultasjon om organisasjonsdrift (oppstart og registrering, etc)
62 Bærum Røde Kors Miljøterapitjenesten Intensjonsavtale om å utrede muligheten for utviklingshemmede som besøksvenn.
63 Bærum Frivillighetssentral Den eritreiske forening i Bærum Foredrag for frivillige og matlaging.
64 Bærum Røde Kors Hospice Stabekk, Bærum kommune Hospice Stabekk stiller med foredrag mot tilbud om besøksvenner der det er relevant.
65 Norsk folkehjelp Asker og bærum Rykkinn fritidshus Førstehjelp mot aktiviteter.
66 Framtiden i våre hender Hospice Stabekk, Bærum kommune Gir møtelokaler mot å lage mat
67 Bærum Invandrerråd Bærum Røde Kors Kulturell danse innslag ved åpning av språk kafeen mot lån av lokale
68 Bærum Kommune Flyktningkontoret Den eritreiske forening i Bærum Bytter foredrag.
69 Flyktningskontoret Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Innvandrerrådet kommer og informerer flyktningskontoret mot lån av lokale.
70 Gamle Drammensvei Omsorgsbolig Snarøya/ Lysaker menighet Etablere kontakt for å se på mulighet for andakt besøk av barnegospel, kontakt mellom konfirmanter og eldre /beboere
71 Bærum Røde Kors Hospice Stabekk, Bærum kommune Foredrag for hverandre
72 Villa Walle Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum Lokale (musikkstudio) mot catering.
73 Villa Walle Bærumsspillene A: Tilby frivillige backstage til teater produksjoner/oppsetninger mot B: Gratis bill.+erfaring og positivt, kreativt arbeidsfelleskap
74 Pakistan Norwegian Friends Society Norsk folkehjelp Asker og bærum Førstehjelpskurs mot sjåfører bil og buss
75 Bærum Kunstforening Kultur og Mangfold fra Innvandrer organisasjonene i Bærum BKF tilbyr møtelokaler for konserter etc. F.F. tilbyr catering/kokk

Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!