Sport, barn og eldre i blomstrende samarbeid

Sport, barn og eldre i blomstrende samarbeid

Sportsklubben ble invitert til å delta på FrivilligBørs i 2011 – og takket ja. Vi var spent på hva dette kunne bringe av nye muligheter for samarbeid og evt. nyrekruttering – og ble meget positivt overrasket over resultatet.

Klubben undertegnet fire kontrakter

Vi knyttet nye kontakter og skrev under på fire kontrakter, hvorav den ene ble premiert som en av de mest kreative under arrangementet;Avtalen gikk i korthet ut på, at Snarøya sportsklubb skulle bistå Hundsund barnehage, med å bli ”verdens første barnehage med rulleski som en del av sitt aktivitetstilbud”. En relativt frisk ambisjon, men med bakgrunn fra skitrening og breddeidrett generelt, samt verdens flotteste turveier på gamle Fornebu, rett utenfor vår ”stuedør” – etablerte vi en avtale i tråd med dette. Klubben skulle bistå med å søke om bidrag til innkjøp av rulleski, gjennom en av sine sponsorer. Videre skulle vi gi undervisning, samt annen form for støtte i prosjektet.
 
Avtale to, som vi underskrev, var med Rud VGS og ”De gule englene” i Livsglede for eldre, , som hadde ansvar for Strandfestivalen våren 2012 – et stort arrangement for kommunens eldre. Her skulle vi ta med oss sportsklubbens prosjekt nr. 1 – og arrangere rulleskikonkurranse for barna fra barnehagen – i konkurranse med eldre, sittende i rullator.
 
Det viste seg snart at prosjektene måtte ”justeres” litt under veis, da Norges Skiforbund er klar i sin anbefaling om bruk av rulleski: ”Rulleski er ikke noe for små barn, grunnet faren for skader.”

Etter noen kreative møter, fant vi i samarbeid ut, at ”konkurranse mellom barnehagebarna og de eldre – det skulle vi ha, for dette var grunnstammen i våre avtaler: Møte mellom barna og de eldre”.

Strandfestivalen ble en stor dag for begge gruppene

Sportsklubben hadde satt opp en stor vandrepokal som premie til beste eldresenter. Denne ble presentert på klubbens hjemmeside i forkant, for å skape blest om arrangementet. Barna fra Hundsund barnehage ble utstyrt med Snarøya sportsklubbs grønne trøyer – og det ble arrangert konkurranser i både bowling (på brusflasker i plast, fylt med vann) – og i ringspill, for de ivrigste.

Stor glede blant små og store, over å kunne konkurrere på likefot – og samtidig en stor opplevelse for ”De gule englene” – å se hvordan denne type samarbeid kan – og bør gjennomføres, for å gi størst mulig utbytte for to så forskjellige aldersgrupper.
Prosjektet ble et godt minne for alle aldersgrupper – og kan vise hvordan man kan gå sammen om nye og annerledes samarbeidsprosjekter – bare man lar kreativiteten få fritt spillerom.
  
Paal Alme
Daglig leder
Snarøya sportsklubb


Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!