Avtalenr Part A Part B Avtalen
1 VIVIL Idrettslag Seniorsentrene i Bærum Kommune Frivillige til Vivil-lekene 29-31 mai 2015
2 Hospice Stabekk Seniorsentrene i Bærum Kommune A - Foredrag for B våren 2015
3 BærMuDa Manpower Avtalepart A: gir julemusikk og tilbudspriser - Avtalepart B: Distribusjonskanal for invitasjon - tilgang på publikum
4 Asker og Bærum brannvesen IKS FORUM 60+ Brannvernforedrag
5 VIVIL Idrettslag Møller Bil Asker og Bærum Vivil disponerer biler under lekene 2015
6 Flyktningekontoret, Bærum Språkkafe Flyktninger besøker Skråkkafe en gang i uken for å trene norsk, bygge nettverk, bli kjent med nordmenn og mennesker fra andre kulturer.
7 Home-Start Familiekontakten Bærum Lions Samarbeid 2 familiekontakter fra avtalepart B.   Bøssebærere til LRF 8.2.2015 fra avtalepart A.
8 Kunsthistorisk Prosjektsenter Sandvika Byfest Hilde bidrar på ideplan og ved gjennomføring av Kulturnatt elvelangs siste helg i august 2015.
9 Seniorsentrene i Bærum Kommune Asker og Bærum brannvesen IKS Brannforebygging - foredrag.
10 Hospice Stabekk Mariehaven bo- og beh.senter Mariehaven tilbyr massasje. - Hospice Stabekk tilbyr foredrag
11 VIVIL Idrettslag Hewlett-Packard Norge AS Intensjonsavtale om samarbeid.
12 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Bjørn Frodahl Frodahl holder foredrag/kåseri
13 Lions Jul i Sandvika Julenisse 2 dager i desember.
14 Lilløyplassen naturhus (Oslo våtmarkssenter) Lommedalen speidergruppe Samarbeid om aktivitet på Lilløyplassen
15 Bærum Soroptimistklubb Palestinsk kvinneforening Palestinsk kvinneforening holder foredrag i Bærum Soroptimistklubb.
16 Østerås bbs Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn - Dyrenes Hus Dyrenesnhus kommer på besøk til Østerås Bo og behandlingssenter med kosbart dyr.
17 Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Asker og Bærum brannvesen IKS Brannvernopplæring på Trollhuset
18 VIVIL Idrettslag Lions Lions støtter Vivil-lekene. Vivil-lekene støtter Lions med Bøssebærere 8. februar 2015.
19 Freshtea / Sandvika Rock & Metalclub Gamle Fornebu Kultursenter Tilrettelegging/samarbeid for å fremme rock/musikk i en kulturell sammenheng.
20 Hospice Stabekk Asker og Bærum brannvesen IKS A: holder foredrag for kollega støttegruppen, B: holder foredrag om hvordan å være brannmann.
21 Palestinsk kvinneforening FORUM 60+ Foredrag 15 min av pakestinsk kvinneforening.
22 Frelsesarmeens rusomsorg Sandvika Bærum Røde Kors Besøksvenner fra BRK på besøk til rus/omsorg
23 Sandvika Byfest Mats Faste Liang Nilsen Bidra med videomapping evt. videobidrag til Kulturnatt Elvelangs 2015 siste helgen i august. Byfesten promoterer avtalepart B markedsmateriell og stille seg bak søknad om støtte til f. eks Kulturrådet.
24 Toothfairy Live AS BærMuDa Markedsføring - gjensidig - Lokaler - gratis / redusert leie
25 Asker og Bærum brannvesen IKS Seniorsentrene i Bærum Kommune Trygg hjemme - brannverninformasjon
26 Mariehaven bo- og beh.senter Toothfairy Live AS Musikkflekken henter 2 beboere en gang i 2014/15 for egnet arrangement (inkl. omsorg/tilsyn) for en hyggelig for pasienten. - Mariehaven gjester Musikkflekken.
27 Bærum Røde Kors Lions Bærum røde kors holder presentasjon om mannlige flyktningeguider i møte hos Lions.
28 Seniorsentrene i Bærum Kommune Sandvika Byfest Seniorsentrene i B deltar under arrangement Knirken under Byfesten 2015. Byfesten tilbyr markedsføring og mulighet for å delta på arrangement.
29 Lommedalen speidergruppe Asker og Bærum brannvesen IKS Brannvesenet yter undervisning i brannsikkerhet.
30 BærMuDa Hospice Stabekk Avtalepart B stiller med kostymelager, og avtalepart A stiller med billetter og konsert.
31 Gamle Fornebu Kultursenter Hewlett-Packard Norge AS GFK's arrangement på Kultursenteret har stort behov for hjelp til grafisk utforming og produksjon av materiell til sine arrangementer. HP er villig til å hjelpe til med produksjon mv - etter nærmere avtaler i møter.
32 Lilløyplassen naturhus (Oslo våtmarkssenter) Flyktningekontoret, Bærum Samarbeid om aktiviteter for flyktningebarn- barnefamilier. - Flyktningskontoret deler ut informasjon, brosjyrer til rådgivere, samarbeidspartnere og flyktninger.
33 Sandvika Rock & Metalclub / Freshtea FORUM 60+ Konsert i Forum 60+
34 Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Lommedalen speidergruppe Fellesaktivitet med/for speiderne.
35 Hospice Stabekk Møller Bil Asker og Bærum A Disponere bil etter nærmere avtale med B
36 Toothfairy Live AS Seniorsentrene i Bærum Kommune Musikkflekken kan tilby gratisbilletter til seniorsentrene, samt øvrig bruk av lokalet. - Seniorsentrene kan bistå med markedsføring/distribusjon.
37 BærMuDa FORUM 60+ A- minikonsert- Markedsføring
38 Ressurssenteret for demens Bærum Røde Kors Avtalepart A tilbyr kompetansekurs i demens til en gruppe. - Avtalepart B tilbyr besøksvenn/turkamerat på dagtid/ettermidag.
39 Bærum kommune - folkehelse Bærum Soroptimistklubb Foredrag om folkehelse.
40 BærMuDa Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum A - Gir tilbudspris på billetter - B - Distrubusjonskanal
41 Hospice Stabekk Lions Foredrag begge veier.
42 Gamle Fornebu Kultursenter Lilløyplassen naturhus (Oslo våtmarkssenter) Lilløyplassen inviteres inn til deltagelse på GFK's store arrangementer.For å profilere senteret og bidra til et spennende program innenfor kulturbegrepet
43 Mariehaven bo- og beh.senter Asker og Bærum brannvesen IKS Brannvesenet informerer ansatte og pårørende i institusjonen. Mål: Sikre hjemmene for brann!
44 Seniorsentrene i Bærum Kommune IVK Norge B tilbyr foredrag til A. A tilbyr lokaler.
45 Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Sandvika Rock & Metalclub / Freshtea Bytter frivillighet mot musikk.
46 Palestinsk kvinneforening Bærum Frivilligsentral Frivilligsentralen språkopplæring / språk-cafe
47 FORUM 60+ BærMuDa Mini BæruMuDa Mini holder minikonsert for Forum 60+.
48 Ressurssenteret for demens BærMuDa A tilbyr hjelp med kostyme og rekvisitter ved behov og når dere har ting vi klarer og gjennomføre. - B tilbyr tilbudsbilletter, julekonsert ++, distribusjonskanal
49 Toothfairy Live AS Bærum Røde Kors Musikkflekken holder fundraiser for Røde kors, mot at Røde kors har førstehjelpskurs for musikkflekkens frivillige.
50 Lommedalen speidergruppe Språkkafe Speiderne inviterer på tur!
51 Lilløyplassen naturhus (Oslo våtmarkssenter) Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Aleneforeldreforeningen inviteres til åpne søndager med arrangementer på naturhuset.
52 Gamle Fornebu Kultursenter Home-Start Familiekontakten Bærum Home-start og Snarøya Vel vil samarbeide om å "spre det glade budskap"/behov gjennom hjemmesiden til Vellet.
53 Seniorsentrene i Bærum Kommune Bjørn Frodahl Bjørn Frodahl tilbyr foredrag/kåseri.
54 Palestinsk kvinneforening Hospice Stabekk Partene skal holde foredrag hos hverandre.
55 Hospice Stabekk Bærum Rotaryklubb Hospice Stabekk kommer til Bærum Rotaryklubb og holder et foredrag våren 2015 om sin virksomhet.
56 Toothfairy Live AS Flyktningekontoret, Bærum Musikkflekken sender plakat med program til Flyktningkontoret.
57 Bakgården Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Samarbeider om et arrangement for barn i bakgården i 2015.
58 Jul i Sandvika Manpower A: leverer hygge, kos og markedsføring mot B: som stiller med nissemor på julemarkedet.
59 Home-Start Familiekontakten Bærum Seniorsentrene i Bærum Kommune Home-start presenterer seg selv på ett eller flere senter, får eventuelt frivillige på kurs fra seniorsentrene.
60 Asker og Bærum brannvesen IKS Bærum Frivilligsentral Brannvernopplæring for innvandrere.
61 Jul i Sandvika Manpower Intensjonsavtale om samarbeid, bidra med arbeidskraft på Byfesten, helst en lystekniker.
62 IVK Norge Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum A gir foredrag eller kurs til B
63 Flyktningekontoret, Bærum Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Avlaste hverandre
64 BærMuDa Språkkafe B: Cafehjelp på forestillinger- markedsføring - A: Billige billetter(gratis til arbeidskraft)
65 IVK Norge Flyktningekontoret, Bærum IVK kommer og holder foredrag for forretningskontoret.
66 Sandvika Byfest Lommedalen speidergruppe Speiderne forsøker å bidra med speideraktiviteter under Kulturnatt elvelangs siste helgen i august 2015 mens Byfesten markedsfører Speideren i trykket materiell og på nett.
67 Jul i Sandvika Asker og Bærum brannvesen IKS Brannvesenet deltar under Jul i Sandvika. Jul i Sandvika markedsfører Brannvesenet.
68 FORUM 60+ Hospice Stabekk Hospice har foredrag for Forum 60
69 Seniorsentrene i Bærum Kommune BærMuDa BærMuDa gir tilbudspris på julekonsert, Seniorsentrene tilbyr distribusjonskanaler.
70 Palestinsk kvinneforening Sandvika Byfest A: Vil være med på talafesten og kan hjelpe til med å arrangere talafest under byfest. - B: markedsfører alt
71 Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Home-Start Familiekontakten Bærum HSF formidler "kunder" og info om trollhuset. Trollhuset holder info-foredrag for HSF.
72 Lilløyplassen naturhus (Oslo våtmarkssenter) Sandvika Byfest Lilløyplassen bidrar med undervisning av grunnskoleelever under byfesten. Byfesten markedsfører Lilløyplassen og gjør avtaler m/ elever.
73 Bærum Røde Kors Asker og Bærum brannvesen IKS Avtale om samarbeid, "Trygg hjemme" kurs.
74 Lions Bærum Kulturhus Lions finner frivillige til Bærum kulturhus.
75 Manpower Flyktningekontoret, Bærum Manpower hjelper flyktninger med CV-skriving. Flyktningkontoret beriker Manpower med erfaring.
76 Mariehaven bo- og beh.senter Aleneforeldreforeningen i Asker og Bærum Trollhuset låner / bruker Mariehaven og Mariehaven får gleden av å få barn inn i huset.
77 Bærum Soroptimistklubb Adv Evy Allén Sivertsen Foredrag om Arv- / skifte planlegging.

Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!